ห้องอาหาร ห้องดนตรี

ปูพรมห้องทานอาหาร

ปูพรมห้องครัวโซนเตรียมอาหาร

พรมปูห้องครัวสวยๆ

พรมปูห้องเตรียมอาหาร

พรมปูห้องรับประทานอาหาร

ปูพรมสีเขียวห้องครัว

ปูพรมสีแดงร้านอาหารญี่ปุ่น

ปูพรมร้านอาหาร

ตัวอย่างปูพรมร้านอาหาร

ตัวอย่างปูพรมร้านอาหารญี่ปุ่น

ตัวอย่างปูพรมใต้โต๊ะทานอาหาร

ปูพรมสีแดงห้องครัว

ปูพรมสีน้ำตาลห้องครัว

ปูพรมลายทางห้องครัว

ปูพรมร้านกาแฟ

พรมปูร้านกาแฟ

ปูพรมร้านอาหาร สีเขียว

ปูพรมสีเขียว ร้านอาหาร

ปูพรมสีแดงสลับดำห้องครัว

ปูพรมสีแดงสลับดำห้องครัว2

ปูพรมเคาท์เตอร์บาร์

ปูพรมแคนทีน

ปูพรมห้องครัวสีเทาสลับเขียว

ปูพรมห้องครัวสีน้ำเงิน

ปูพรมห้องทานอาหารสีเขียว

ปูพรม รุ่น over the ocean 12 ใต้เคาท์เตอร์บาร์

ปูพรมห้องทานอาหาร รุ่น Penthouse สีเทา

รุ่น Penthouse สีเทา ปูพรมห้องทานอาหาร

ปูพรมห้องครัว รุ่น Tavola สีเขียวสลับเทา

ปูพรมห้องซ้อมดนตรี รุ่น Zipline สีส้ม

ปูพรมห้องซ้อมดนตรี รุ่น Zipline สีส้มเทา

ปูพรมห้องซ้อมดนตรี รุ่น Zipline สีส้มปนเทา

 

 

Visitors: 88,736